Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z tej strony internetowej.

Ziemia. Genossenschaft GRIESSER opracował niniejszą Politykę prywatności w Internecie, aby zaprezentować się osobom odwiedzającym stronę internetową jako godny zaufania partner, który szanuje i gwarantuje osobiste prawo do poufności.

W rozumieniu DSGVO 2016/679, kraj związkowy. Genossenschaft GRIESSER jest administratorem danych osobowych, które mogą być gromadzone za pośrednictwem strony internetowej. Administrator danych zarządza i przetwarza wszelkie dane zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej https://griesser.bz na warunkach określonych poniżej.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Dane przy wchodzeniu na stronę internetową

Jeśli użytkownik korzysta z tej witryny tylko w celu uzyskania informacji i nie podaje żadnych danych, wówczas przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do wyświetlenia witryny na urządzeniu z dostępem do Internetu, z którego korzysta użytkownik. Są to w szczególności:

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny

Podstawą prawną przetwarzania tych danych są prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) DSGVO, w celu ogólnego umożliwienia prezentacji strony internetowej.

Ponadto użytkownik może korzystać z różnych usług na stronie internetowej, w ramach których przetwarzane są dalsze dane osobowe i nieosobowe.

Prawa użytkownika

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, które przetwarza administrator (art. 15 GDPR),
 • Użytkownik ma prawo żądać poprawienia dotyczących go danych, jeśli są one przechowywane nieprawidłowo lub niekompletnie (art. 16 DSGVO),
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia danych (art. 17 DSGVO),
 • Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 DSGVO),
 • Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych (art. 20 DSGVO),
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych (art. 21 DSGVO),
 • Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa (art. 22 GDPR),
 • W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 DSGVO). Właściwy organ nadzorczy to ten, który znajduje się w miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu podejrzenia naruszenia.

Wykorzystanie plików cookie 

Pliki cookie mogą być zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez używaną przez Ciebie przeglądarkę. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów do urządzenia użytkownika. Jednak organ, który ustawia plik cookie, może uzyskać z niego pewne informacje. Pliki cookie są używane, aby strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie mogą być wykorzystywane np. do rozpoznawania urządzenia, z którego uzyskano dostęp do tej witryny, przy ponownym jej przeglądaniu.

W ustawieniach przeglądarki można ograniczyć lub uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Na przykład można zablokować akceptację tylko plików cookie pochodzących od innych dostawców lub zablokować akceptację wszystkich plików cookie. Zablokowanie plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny. W dalszej części niniejszej polityki prywatności informujemy, gdzie i w jakim celu na stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookie.

Polityka prywatności dla Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W tym celu firma Google zapisuje pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Umożliwiają one analizę korzystania z witryny. Informacje zebrane w tym procesie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane – łącznie z adresem IP. Google Analytics jest tak skonfigurowany, że adresy IP są przechowywane wyłącznie w sposób anonimowy. Dzięki temu ustawieniu Google przed zapisaniem adresów IP zebranych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym skraca je. Google wykorzystuje zebrane informacje do oceny korzystania z witryn internetowych i tworzenia odpowiednich raportów. Google Analytics ma obowiązek usunąć te dane w ciągu 14 miesięcy od ich powstania.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 (1) ust. 1 lit. f) DSGVO w uzasadnionym interesie poprawy oferty internetowej.

Ustawienie pliku cookie Analytics można uniemożliwić, ustawiając w przeglądarce opcję odrzucania wszystkich plików cookie. Może to jednak wpłynąć na użyteczność tej witryny. Możesz także zapobiec gromadzeniu danych przez Google, instalując następującą wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Die

Kliknięcie na poniższe łącze uniemożliwia również gromadzenie danych przez Google Analytics. Powoduje to ustawienie odpowiedniego pliku cookie opt-out: Wyłącz gromadzenie danych przez Google Analytics dla tej witryny.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez Google można znaleźć na stronie:

https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html